Aktualności

Łemkowskie ABC, czyli spotkanie ambasadorów świata Łemków oraz wernisaż malarski prof. Wiktora Moskaljuka i Makara Moskaljuka — zaproszenie

10 czerwca 2023

Tuż przed 41. Łemkowską Watrą w Żdyni, chcemy spotkać się z Państwem i zastanowić się nad tym co jest najbliższe każdemu Łemkowi — jaka jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łemkowskiego świata.

Stajemy przed wyzwaniem, które od 2023 roku będziemy cyklicznie powtarzać w niewielkiej, ale jakże urokliwej nowiczańskiej wiosce, której aura z pewnością pozytywnie wpłynie na ciekawe dyskusje.

W tym roku mamy zaszczyt gościć następujących ambasadorów świata Łemków:

 • dr bp Arkadiusza Trochanowskiego — doktora nauk teologicznych, biskupa eparchii olsztyńsko-gdańskiej,
 • prof. dr hab. Romana Wysockiego — profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Jarosława Moklaka — profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Jarosława Syrnyka — profesora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • dr Olgę Kich-Masłej — doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • dr Annę Barnat — doktora nauk społecznych, reżysera Łemkowskiej Watry w Zdyni,
 • mgr Grzegorza Trochanowskiego — Przewodniczącego Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków,
 • mecenasa Pawła Sokoła — radcę prawnego,
 • Wacława Szlantę — Prezesa Łemkowskiej Fundacji Oświatowej im. Jana Krynickiego,
 • mgr Grzegorza Suchanicza — Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków

Program wydarzeń

10.07.2023 r.
pon., godz. 17.30

Młody Łemko — obywatel Polski i świata

 • Kim jest młody Łemko?
  Jak odnajduje się w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości?
 • Czym jest dla niego Łemkowszczyzna?
  Jaka jest jego tożsamość?
 • Czy jej poszukuje?
  Jakie posiada wzorce?
 • Na jakie pytania szuka odpowiedzi?

Moderator: dr Olga Kich-Masłej
Ambasadorzy: prof. dr hab. Jarosław Moklak, dr Anna Barnat, Grzegorz Suchanicz

11.07.2023 r.
wtorek, godz. 17.30

Deportacja — fakty
i mity

 • Czym jest deportacja?
 • Dlaczego warto o niej wciąż mówić?
 • Jakie fakty są nadal nie dopowiedziane?
 • Które mity szczególnie szkodzą społeczności łemkowskiej?
 • Jaki jest punkt widzenia Łemków w tej sprawie?
 • Jak poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami przeszłości?
 • Jak pielęgnować przeszłość?

Moderator: Grzegorz Suchanicz
Ambasadorzy: prof. dr hab. Roman Wysocki, prof. dr hab. Jarosław Syrnyk, dr Olga Kich-Masłej, Wacław Szlanta

12.07.2023 r.
środa, godz. 17.30

Dylematy współczesnego
Łemka

 • Kim jest współczesny Łemko?
 • Przed jakimi dylematami staje?
 • Jakie są potrzeby Łemków i czy są one marginalizowane?
 • Które elementy kultury Łemków należy ze szczególną uwagą pielęgnować?

Moderator: dr Anna Barnat
Ambasadorzy: dr bp Arkadiusz Trochanowski, prof. dr hab. Jarosław Syrnyk, Grzegorz Trochanowski, Paweł Sokół

13.07.2023 r.
czwartek, godz. 17.30

Wernisaż malarski

prof. Wiktora Moskaljuka i Makara Moskaljuka
ze Lwowa