Wystawy

18 lipca 2024
„Palimpsesty” — Roman Hawran śpiewa poezję Wasyla Stusa; komentarz do tekstów i kontekstów: dr Olga Kich-Masłej
2 lipca 2024
Urodzona w 1993 roku we Lwowie (Ukraina). Edukacja: Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, Katedra Malarstwa Monumentalnego 2009–2015.
14 października 2023
Dziś w NOWYCI. Dziękujemy Wam! Wystawa prac Epifaniusza Drowniaka zwanego Nikiforem ozdobiona śpiewem łemkowskiej
13 lipca 2023
Wernisaż został uświetniony recitalem Natalii Krynyczanki — lwowskiej wokalistki
8 lipca 2023
Makar Moskalyuk urodził się 7 marca 1991 roku we Lwowie. Ukończył Lwowską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Dekoracyjnych i Stosowanych im I. Trusza i Lwowską Akademię Sztuk Pięknych.
8 lipca 2023
Wiktor Moskalyuk urodził się 19 stycznia 1958 roku we wsi Zaruddya, powiat dubnowski, obwód rówieński. Absolwent Lwowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Stosowanych im I. Trusza
27 maja 2023
Prezentujemy Państwu prace ukraińskiego artysty malarza, grafika, urodzonego 26 lipca 1943 roku we wsi Nowopuszkariwka, obwód dnipropietrowski. Włodzimierz Makarenko (Makar) jest absolwentem