Epifanij Drowniak

Poznajcie życie i twórczość najznamienitszego łemkowskiego malarza — Epifanija Drowniaka zwanego Nikiforem, który zapisywał na swoich obrazach otaczających go ludzi, budynki oraz miejsca.

Jego twórczość jest nie tylko wspaniałym przykładem sztuki naiwnej, ale też odzwierciedleniem Polski — głównie Łemkowszczyzny z XX wieku.

Wrażliwość i wyobraźnia Epifanija Drowniaka oraz chęć przelania własnych myśli na papier została doceniona na całym świecie.

Poznajcie ją i Wy. Zapraszamy!