O Fundacji

Fundacja NOWYCIA jest ośrodkiem ukraińskiej kultury i historii na Łemkowszczyźnie.

Spotykają się tu ludzie z pasją, którzy są ciekawi tego co bliskie ale i nieznane.

Nowica będąca niewielką miejscowością w sercu Beskidu Niskiego udowadnia, że wielki świat szeroko pojętej kultury spotkać się może z lokalnym rzemiosłem i ludową muzyką.

Celami fundacji są:

  • wspieranie i rozwój kultury, sztuki, muzyki, literatury, nauki w tym w szczególności kultury ukraińskiej w Polsce i na świecie;
  • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa, w tym w szczególności dziedzictwa ukraińskiego w Polsce i na świecie;
  • wspieranie rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i naukowego mniejszości narodowych i etnicznych;
  • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami reprezentującymi kulturę ukraińską;
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • wspomaganie integracji cudzoziemców.

Data rejestracji fundacji: 27 stycznia 2023 r.