Fundatorzy

Stefania Markowicz

urodziła się w 1951 r. w ukraińskiej rodzinie Bogdana i Marii Stech, z domu Fecio deportowanych w ramach Akcji Wisła ze wsi Wierzbica oraz Stary Lubliniec.

Dzieciństwo wraz z rodzeństwem spędziła we wsi Prusinówko, powiat wałecki.

Po ukończeniu Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, rozpoczęła studia na Wydziale Pielęgniarstwa Śląskiej Akademii Medycznej uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa.

Po przejściu na emeryturę wraz z mężem zamieszkała we wsi Nowica.

Michał Markowicz

urodził się 1946 r. w ukraińskiej rodzinie Józefa i Heleny z domu Kofla w Uściu Ruskim, obecnie Gorlickim.

W czasie deportacji ludności ukraińskiej w ramach Akcji Wisła wraz z rodziną zamieszkał na Dolnym Śląsku w okolicach Szprotawy.

Po ukończeniu Ukraińskiego Liceum Ogólnokształcącego, studiował na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. Uzyskał stopień specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Jest Honorowym Obywatelem Miasta Lwowa oraz doktorem honoris causa Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Po przejściu na emeryturę zamieszkał we wsi Nowica, powiat gorlicki.