Wystawy

Wystawa prac Włodzimierza Makarenki (Makara)  z Paryża — relacja

27 maja 2023

Prezentujemy Państwu prace ukraińskiego artysty — malarza, grafika urodzonego 26 lipca 1943 we wsi Nowopuszkariwka, obwód dnipropetrowski.

Włodzimierz Makarenko (Makar)

Włodzimierz Makarenko (Makar) jest absolwentem Dnipropetrowskiej Wyższej Szkoły Artystycznej (1963) i Leningradzkiego Instytutu Sztuki Stosowanej (1969).

Ten doceniony malarz już w 1975 roku otrzymał pierwszą nagrodę na Biennale Grafiki w Lublanie w Słowenii. Wtedy też wraz z Fieodozjem Humeniukiem zorganizował pierwszą ukraińską wystawę nonkonformistyczną. Odbyła się ona w Moskwie w prywatnym mieszkaniu.

W 1976 roku ma swoją pierwszą, indywidualną, profesjonalną wystawę, która odbyła się w Galerie Hardy w Paryżu.

Kilka lat później, bo w 1979 roku Makarenko wyemigrował na zachód i osiadł w Paryżu.

Tematy większości jego prac są bardzo osobiste, podobnie jak jego obrazy i słownictwo, które często odzwierciedlają jego ukraińskie dziedzictwo oraz ukraińską historię i literaturę.

Jego prace, głównie akwarele i oleje, ujawniają jego dziecięce marzenia (np. Souvenir de ma mère, 1973), nostalgię za ojczyzną (Melancholijny wieczór w Kijowie, 1975), fantazje erotyczne (Symbole érotique, 1975) i zainteresowanie metafizyką (cykl „Buste métaphysique”, 1974-5).

Makarenko maluje również martwą naturę i kompozycje figuralne, często o tematyce religijnej, takie jak Zwiastowanie (La Rencontre, 1972), Niedziela Palmowa (1978, 1983) i Trójca Święta (1982). W pracach takich jak Trzy Sny (1982) przekształcił tradycyjną kompozycję ikon w świecką, symboliczną wypowiedź, którą można odczytać jako przemowę kobiety lub Matki Ukrainy.

Od 1981 roku miał wiele indywidualnych wystaw we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Ameryce Północnej, m.in. w Toronto (1982, 1983, 1991) i Chicago (1983).

Dzisiaj mamy zaszczyt gościć jego obrazy w Fundacji NOWYCIA na Łemkowszczyźnie.