Aktualności

Łemkowskie ABC, czyli spotkanie ambasadorów świata Łemków — zaproszenie

2 lipca 2024

Zapraszamy już na 2. edycję spotkań popularno-naukowych, które mają na celu przybliżyć, nam mieszkańcom Łemkowszczyzny, Ziemi Gorlickiej, Gminy Uście Gorlickie oraz Łemkom przybywającym przed 42. Świętem Kultury Łemkowskiej — Łemkowską Watrą w Zdyni, kim są Łemkowie.

Po raz kolejny będą z nami wyjątkowi goście:

  • dr Anna Barnat — doktor nauk społecznych, reżysera Łemkowskiej Watry w Zdyni;
  • dr Robert Andrzej Dul — Stowarzyszenie Akademia Wilanowska, Muzeum w Wilanowie;
  • dr hab., prof. UWr Światosław Gal — profesor Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • dr Katarzyna Jagodzińska — kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe w Krakowie;
  • dr Olga Kich-Masłej — doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • dr Łukasz Połomski — prezes, koordynator do spraw genealogicznych i historycznych Stowarzyszenia „Sądecki Sztetl”;
  • mgr Grzegorz Suchanicz — Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków;
  • mgr Monika Szewczyk — doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • mgr Wasyl Szlanta — prezes Łemkowskiej Fundacji Oświatowej im. Jana Krynickiego;
  • dr hab., prof. UMCS Roman Wysocki — profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Program wydarzeń

15.07.2024 r.
pon., godz. 17.00

ŁOSIE — NAJBARDZIEJ ZNANA ŁEMKOWSKA WIEŚ?


Moderator: mgr Grzegorz Suchanicz
Ambasadorzy: dr. hab., prof. UWr
Światosław Gal, mgr Wasyl Szlanta

16.07.2024 r.
wtorek, godz. 17.00

MOZAIKA WYZNANIOWA ŁEMKOWSZCZYZNY


Moderator: dr Anna Barnat
Ambasadorzy: dr. hab., prof. UMCS Roman Wysocki, dr Łukasz Połomski, mgr Monika Szewczyk

17.07.2024 r.
środa, godz. 17.00

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO ŁEMKOWSZCZYZNY


Moderator: dr Olga Kich-Masłej
Ambasadorzy: dr Robert Andrzej Dul, dr Katarzyna Jagodzińska

18.07.2024 r.
czwartek, godz. 17.00

WYSTAWA IKON KATERYNY KUZIW


Palimpsesty” — Roman Hawran śpiewa poezję Wasyla Stusa; komentarz do tekstów i kontekstów: dr Olga Kich-Masłej