Aktualności

Wręczenie nagrody MOSTY STAROSTY 2023 Michałowi Markowiczowi

8 lipca 2023

Nagroda „Mosty Starosty” wręczana jest od 2001 roku.

Jej intencją jest uhonorowanie wybitnych twórców i działaczy kultury żyjących i tworzących na Ziemi Gorlickiej lub tych, którzy z Ziemią tą czują się w sposób szczególny związani.

Jak podają organizatorzy, nagroda „Most Starosty” symbolizuje integrującą rolę kultury ponad wszelkimi podziałami i nierozerwalną więź twórców z ich „Małą ojczyzną”.

Tę właśnie nagrodę, odebrał na Dworze Karwacjanów w Gorlicach Michał Markowicz.