Aktualności

Dylematy współczesnego Łemka — relacja

12 lipca 2023

Kim jest współczesny Łemko?
Przed jakimi dylematami staje?
Jakie są potrzeby Łemków i czy są one marginalizowane?
Które elementy kultury Łemków należy ze szczególną uwagą pielęgnować?


Moderator: dr Anna Barnat
Ambasadorzy: dr bp Arkadiusz Trochanowski, prof. dr hab. Jarosław Syrnyk, Grzegorz Trochanowski